Parlamentul European

Articol postat la 15 noiembrie 2009.

Dispozitii privind Parlamentul European si functionarea acestuia contin Tratatul privind Uniunea Europeana (articolul 14) si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (articolele 223-234).

Functiile Parlamentului European

Componenta Parlamentului European

Alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct se face in conformitate cu o procedura uniforma in toate statele membre sau in conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.

Parlamentul European si Consiliul, hotarand prin regulamente, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, in special regulile de finantare de finantare ale acestora.

Orice cetatean al Uniunii Europene, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau in asociere cu alti cetateni sau cu alte persoane, o petitie privind un subiect care tine de domeniile de activitate ale Uniunii si care il priveste in mod direct.

Parlamentul European se intruneste in sesiune anuala. Parlamentul se intruneste de drept in a doua zi de marti a lunii martie.

Parlamentul se poate intruni in perioada de sesiune extraordinara
– la cererea majoritatii membrilor care il compun
– la cererea Consiliului sau
– la cererea Comisiei.

Parlamentul European hotareste cu majoritatea voturilor exprimate.

Cvorumul se stabileste prin regulamentul de procedura adoptat cu majoritatea voturilor membrilor sai.

Actele Parlamentului European se publica in conditiile prevazute in tratate si in regulamnetul propriu de procedura.

Parlamentul European dezbate, in sedinta publica, raportul general anual al Comisiei Europene.

Motiunea de cenzura privind activitatea Comisiei Europene

Ombudsmanul European

  • Comentarii

    Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?