Comisia Europeana

Articol postat la 15 noiembrie 2009.

Dispozitii privind Comisia Europeana si functionarea acesteia contin Tratatul privind Uniunea Europeana (articolul 17) si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (articolele 244-250).

Functiile Comisiei

Comisia

Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepta cazului in care tratatele prevad altfel. Celelalte acte se adopta la propunerea Comisiei, in cazul in care tratatele prevad acest lucru.

Mandatul Comisiei Europene

Componenta Comisiei

Presedintele Comisiei:

Un membru al Comisiei isi prezinta demisia in cazul in care presedintele ii solicita acest lucru.

Alegerea presedintelui Comisiei Europene

Numirea membrilor Comisiei Europene

Numirea Comisiei Europene

Comisia, in calitate de organ colegial, raspunde in fata Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura impotriva Comisiei, caz in care, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate trebuie să demisioneze din funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.

Membrii Comisiei se abtin de la orice act incompatibil cu natura functiilor lor.

Statele membre respecta independenta membrilor Comisiei si nu incearca sa ii influenteze in indeplinirea sarcinilor lor.

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.

Responsabilitatile care ii revin Comisiei sunt structurate si repartizate intre membrii sai de catre presedinte. Presedintele poate modifica repartizarea acestor responsabilitati in cursul mandatului. Membrii Comisiei isi exercita functiile atribuite de presedinte sub autoritatea acestuia.

Comisia isi stabileste regulamentul de procedura pentru a asigura functionarea sa si a serviciilor sale. Comisia asigura publicarea regulamentului.

Comisia publica, in fiecare an, un raport general.

Hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor sai. Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedura al acesteia.

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?