Banca Centrala Europeana

Articol postat la 14 noiembrie 2009.

Dispozitii privind Banca Centrala Europeana si functionarea acesteia contine Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (articolele 282-284).

Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale constituie Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).

SEBC este condus de organele de decizie ale Bancii Centrale Europene.

Obiectivul principal al SEBC il reprezinta mentinerea stabilitatii preturilor.

Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetara a Uniunii.

Banca Centrala Europeana (BCE) are personalitate juridica.

BCE este singura abilitata sa autorizeze emisiunea de moneda euro.

BCE este independenta in exercitarea competentelor si in administrarea finantelor sale. Institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii, precum si guvernele statelor membre, respecta aceasta independenta.

In domeniile in care are atributii, BCE este consultata asupra

Statele membre a caror moneda nu este euro, precum si bancile lor centrale, isi pastreaza competentele in domeniul monetar.

Consiliul guvernatorilor BCE este constituit din

Comitetul executiv este constituit din:

BCE prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, precum si Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC si politica monetara din anul precedent si din anul in curs. Presedintele BCE prezinta acest raport Consiliului si Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere generala pe acest temei.

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?