Programele Operationale, Romania 2007-2013

Articol postat la 4 decembrie 2009.

PROGRAMELE OPERATIONALE (PO), ROMANIA 2007-2013

I. Cadrul legal national

Hotararea de Guvern nr. 457/2008 reglementeaza cadrul institutional, de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale (aceasta hotarare a abrogat HG 497/2004, republicata).

Programele operationale se implementeaza printr-un cadru institutional specific, care cuprinde

Ministerul Finantelor Publice (MFP) indeplineste, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, rolul de coordonator national al sistemului institutional, legislativ si procedural de programare si implementare a instrumentelor structurale.

De asemenea, in cadrul MFP se constituie Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Plata (organismul competent pentru efectuarea platilor) pentru toate cele trei instrumente structurale (FEDR, FSE si FC).

II. Programele Operaţionale

Pe aceasta pagina este prezentat sintetic cadrul institutional national de implementare a Programelor Operationale finantate din fondurile comunitare (consacrate ca fonduri structurale): Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC). Sunt create linkuri catre paginile fiecarui organism implicat in implementarea programelor. Accesarea acestor pagini va da posibilitatea informarii specifice si actualizate.

1. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

2. Programul Operational Sectorial – Infrastructura de transport (POS T)

3. Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)

4. Programul Operational Regional (POR)

5. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

6. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

7. Programul Operational Asistenta tehnica (PO AT)

8. Programe Operationale de Cooperarea transfrontaliera (Cate un Program Operational pentru fiecare granita)

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?