Principiul subsidiaritatii

Articol postat la 2 aprilie 2007.

Introdus prin tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene(1992),principiul subsidiaritatii este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind constituirea Comunitatii Europene.

In conformitate cu prevederile acestui articol, Comunitatea actioneaza in limitele competentelor care ii sunt conferite si a obiectivelor care ii sunt atribuite prin tratatul susmentionat.

In domeniile care nu apartin competentei sale exclusive, Comunitatea nu intervine conform principiului subsidiaritatii decat daca si in masura in care obiectivele actiunii respective nu pot fi realizate intr-un mod satisfacator de catre statele membre si, avand in vedere dimensiunea sau efectele actiunii, aceasta ar fi mai bine realizata la nivel comunitar.

Actiunea Comunitatii nu ex cede ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor tratatului.

Comentarii

1. Radu Florescu a scris:

Va rog sa imi transmiteti in care document si articol se stipuleaza ca legislatia europeana excede legislatia nationala.

Raspuns:

Intaietatea/prevalenta dreptului comunitar asupra dreptului statelor membre a fost consacrata de jurisprudenta Curtii europene de justitie.

Curtea a formulat in mod solemn principiul prevalentei dreptului comunitar asupra dreptului statelor membre in sentinta sa din 15 iulie 1964 in cazul Costa C.ENEL.

Curtea a admis in sentinta sa ca spre deosebire de tratatele internationale ordinare, tratatul Comunitatii economice europene, odata cu intrarea sa in vigoare, a instaurat o ordine juridica proprie, integrata sistemului juridic al statelor membre si care se impune jurisdictiilor acestora. Ca intr-adevar, instaurand o comunitate pe o durata nelimitata, cu institutii proprii, cu personalitate, capacitate juridica, cu capacitate de reprezentare internationala si, mai ales, cu puteri reale decurgand din limitarea competentei si transferul atributiilor statelor catre Comunitate, acestea [statele membre] si-au limitat, chiar daca in domenii restranse, drepturile si au creat astfel un corpus de drept aplicabil resortisantilor acestora si lor insele.

Pentru acuratete redam textul in limba franceza.

La Cour de justice admet dans son arret du 15 juillet 1967 ” qu’a la difference des traites internationaux ordinaires, le traite de la CEE a instaure un ordre juridique propre, integre au systeme juridique des Etats membres lors de l’entree en vigueur du traite et qui s’impose a leurs juridictions. Qu’en effet, en instaurant une Communaute de duree illimitee, dotee d’institutions propres, de la personalite, de la capacite juridique, d’une capacite de representation internationale et plus particulierement de pouvoirs reels issus d’une limitation de competence ou d’un transfert d’attributions des Etats a la Communaute, ceux-ci ont limite, bien que dans des domaines restreints leurs droits et cree ainsi un corps de droit applicable a leurs ressortissants et a eux-memes”.

Eurotrainer