Planul National de Dezvoltare (PND), Romania 2007-2013

Articol postat la 3 decembrie 2009.

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE (PND), ROMANIA 2007-2013

I. Ce este Planul National de Dezvoltare (PND)?

PND reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta si stimula dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

PND este un instrument specific politicii europene de coeziune economica si sociala (Cohesion Policy).

PND nu constituie o strategie nationala de dezvoltare economica, ci reprezinta o componenta esentiala a acesteia.

II. Prioritati nationale de dezvoltare

Cele sase prioritati nationale de dezvoltare, ce grupeaza domenii si sub-domenii prioritare sunt:

Cu un PIB/locuitor care atingea, in anul 2004, 31,1% din media UE25, Romania intruneste criteriile de eligibilitate pentru obiectivul „Convergenta” de interventie a fondurilor structurale, obiectiv care se adreseaza celor mai slab dezvoltate regiuni din cadrul UE, si anume cele care inregistreaza un nivel al PIB/locuitor mai mic de 75% din media UE.

III. Regiunile de dezvoltare ale Romaniei

Romania este organizata in urmatoarele 8 regiuni de dezvoltare, corespunzatoare NUTS II:

IV. Obiectivul global al PND

Reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene

V. Tinta PND

Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE in anul 2013 (in anul 2004 acesta era de 31,1% din media UE-25).

VI. Caile de atingere a obiectivului PND

VII. Prioritatile nationale de dezvoltare

VIII. Programarea financiara a PND

Programarea resurselor financiare destinate realizarii prioritatilor PND reflecta dublul rol al acestuia:

Resursele financiare pentru susţinerea investiţiilor pentru dezvoltare sunt distribuite pe cele sase prioritati nationale de dezvoltare.

Sursele de finantare a obiectivelor strategice ale PND sunt:

Programarea financiară indicativă a PND 2007-2013 a condus la o suma totala de cca. 58,7 miliarde Euro,

IX. Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR)

Programarea fondurilor structurale şi de coeziune la nivel naţional se realizează prin intermediul Cadrului Strategic National de Referinta (National Strategic Reference Framework) si al Programelor Operationale.

Programarea strategica se realizeaza prin Cadrul National Strategic de Referinta (CSNR).

X. Programele Operationale (PO)

Programele operationale sunt documentele pe baza carora se realizeaza programarea operationala si implementarea efectiva a fondurilor structurale si de coeziune. Programele Operationale prezinta domeniile majore de interventie care sunt cofinantate de Fondurile Structurale si de Coeziune.

8. Cooperarea transfrontalieră cu exceptia Romaniei – Ungariei. Pentru fiecare granita se elaboreaza cate un Program Operaţional – finantare FEDR.

Sursa Planul National de Dezvoltare 2007-2013, Guvernul Romaniei, decembrie 2005

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?