Stabilirea prioritatilor si organizare|Prioritizing and organizing|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Invatare metodelor de management al timpului si resurselor prin aplicarea unor principii de viata simple
 2. Invatarea unor metode eficiente si dovedite de management al timpului si al resurselor
 3. Invatarea unor metode de preintampinare si rezolvare ale comportamentelor de amanare
 4. Invatarea unor metode prioritizare si imbunatatirea capacitatilor de decizie in ceea ce priveste sarcinile de zi cu zi.
 5. Dezvoltarea unor abilitati de monitorizare si evaluare al timpului petrecut realizand sarcinile zilnice

Modulele cursului

 1. Introducere in managementul timpului
  • perceperea timpului ca fiind o parte importanta din viata ta
  • dezvoltarea unor abilitati de evaluare si monitorizare a timpului petrecut in fiecare zi pe diferite sarcini si activitati
 2. Evaluarea si analizarea stilului personal de management al timpului
  • incorporarea importantei aplicarii unui model de management al timpului si al resurselor
  • folosirea acestui model in toate domeniile vietii tale
  • adaptarea modelului astfel incat sa se adapteze stilului personal de viata
 3. Evaluarea realitatii
  • modul in care iti planifici timpul in acest moment
  • cum sa faci alegeri intr-un mod planificat
  • impartirea obiectivelor in scopuri precise
 4. Prioritizare si planificare
  • identificarea momentelor in care energia dvs este la cel mai bun nivel
  • alinierea sarcinilor in functie de momentele dvs de incarcare sau de relaxare
  • identificarea prioritatilor
 5. Dezvoltarea „bunelor practici” in spatiul de lucru
 6. Un plan simplu de management al timpului propriu

Beneficiile cursului

Productivitatea indivizilor si a companiilor depinde intr-o foarte mare masura de abilitatea acestora sa-si planifice intr-un mod eficient timpul si resursele. Invatarea unei metode de management eficient al acestor resurse poate duce atat la imbunatatirea performatei angajatilor cat si la mentinerea competitivatii organizationale. Pe parcursul acestui curs, veti avea ocazia sa obtineti acele instrumente personale, atat teoretice cat si practice, prin care sa va imbunatatiti modul de planificare si impartire al timpului si al resurselor. Prin adoptarea unor instrumente si tehnici eficiente veti reusi sa faceti alegeri mai bune in fiecare zi, astfel incat sa invatati sa va investiti timpul intr-un mod eficient si sa faceti alegeri mai bune in fiecare zi.

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe o perioada de 8 ore.

Pretul cursului

Cursul costa 200 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Learning time management methods and resources by applying simple principles of life
 2. Learning methods and proven effective time and resource management
 3. Learning methods to prevent and delay solving behaviors
 4. Teaching methods and improving prioritization decision capabilities regarding daily tasks.
 5. Development of monitoring and evaluation skills of daily time spent accomplishing daily tasks

Course Modules

 1. Introduction to time management
  • perception of time as an important part of your life
  • development of skills assessment and monitoring of daily time spent on different tasks and activities
 2. Evaluating and analyzing personal style time management
  • importance of applying a model incorporating time management and resource
  • use this model in all areas of your life
  • adapting the model so as to adjust personal style to life
 3. Evaluation of reality
  • how to plan your time in the moment
  • how to make choices in a planned manner
  • sharing objectives for specific purposes
 4. Prioritization and planning
  • identify moments when your energy is at its best level
  • alignment tasks depending on your load times or relaxation
  • identify priorities
 5. Develop „best practices” in the workspace
 6. A simple plan to own time management

Course Benefits

Productivity of individuals and companies depends to a large extent on their ability to plan effectively in time and resources. Learning a method for efficient management of these resources can lead both to improve and maintain employee performing organizationally. During this course, you will have the opportunity to get those personal tools, both theoretical and practical, that will improve the planning and sharing of time and resources. By adopting effective tools and techniques you will be able to make better choices every day, so you learn to invest time in an efficient and make better choices every day.

Course Length

The course will take place over a period of 8 hours.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?