Managementul timpului si resurselor|Efficient time and resources management|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Invatarea metodelor de management a timpului si resurselor prin aplicarea unor principii de viata simple
 2. Invatarea unor metode eficiente si dovedite de management al timpului si al resurselor
 3. Invatarea unor metode de alcatuire a listelor de activitati zilnice, saptamanale si lunare
 4. Invatarea unor metode de preintampinare si rezolvare ale comportamentelor de amanare
 5. Invatarea unor metode prioritizare si imbunatatirea capacitatilor de decizie in ceea ce priveste sarcinile de zi cu zi
 6. Dezvoltarea unor abilitati de monitorizare si evaluare al timpului petrecut realizand sarciile zilnice

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe parcursul a 20 de ore, impartite in cursuri de cate 2 ore fiecare.

Modulele cursului

 1. Introducere in managementul timpului
  • perceperea timpului ca fiind o parte importanta din viata ta
  • dezvoltarea unor abilitati de evaluare si monitorizare a timpului petrecut in fiecare zi pe diferite sarcini si activitati
 2. Evaluarea si analizarea stilului personal de management al timpului
  • incorporarea importantei aplicarii unui model de management al timpului si al resurselor
  • folosirea acestui model in toate domeniile vietii tale
  • adaptarea modelului astfel incat sa se adapteze stilului personal de viata
 3. Determinarea scopurilor personale
  • definirea scopurilor si angajamentelor curente
  • definirea obiectivului pentru fiecare dintre acestea
 4. Evaluarea realitatii
  • modul in care iti planifici timpul in acest moment
  • cum sa faci alegeri intr-un mod planificat
  • impartirea obiectivelor in scopuri precise
 5. Planificarea viitorului
  • setarea unor scopuri de viitor
  • primii pasi catre indeplinirea obiectivelor
 6. Prioritizare si planificare
  • identificarea momentelor in care energia dvs este la cel mai bun nivel
  • alinierea sarcinilor in functie de momentele dvs de incarcare sau de relaxare
  • identificarea prioritatilor
 7. Managementul fiecarei zile
  • abordarea comportamentului de amanare
  • identificarea cauzelor inactivitatii, abordarea pozitiva a sarcinilor
  • abordarea constructiva a intreruperilor, comunicarea asertiva
 8. Dezvoltarea „bunelor practici” in spatiul de lucru
 9. Cum sa obtii cat mai mult din cele invatare pana acum
  • analizarea progresului, compararea modului de planificare al timpului si al resurselor actuale cu cel evaluat la inceputul cursului
 10. Schimbarea stilurilor de management al timpului si al resurselor spre bine
  • evaluarea timpului pe care il economisiti cu noile metode
  • redactarea unui angajament personal de pastrare al stilului nou insusit

Competente obtinute

La finalul acesti curs, participantii:

Beneficiile cursului

Productivitatea indivizilor si a companiilor depinde intr-o foarte mare masura de abilitatea acestora sa-si planifice intr-un mod eficient timpul si resursele. Invatarea unei metode de management eficient al acestor resurse poate duce atat la imbunatatirea performatei angajatilor cat si la mentinerea competitivatii organizationale. Pe parcursul acestui curs, veti avea ocazia sa obtineti acele instrumente personale, atat teoretice cat si practice, prin care sa va imbunatatiti modul de planificare si impartire al timpului si al resurselor. Prin adoptarea unor instrumente si tehnici eficiente veti reusi sa faceti alegeri mai bune in fiecare zi, astfel incat sa invatati sa va investiti timpul intr-un mod eficient si sa faceti alegeri mai bune in fiecare zi.

Public tinta

Cei interesati de dezvoltarea personala in domeniul timpului si al resurselor proprii. De preferinta cu studii superioare sau cu studii medii (nu este o conditie obligatorie).

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Pretul cursului

Cursul costa 500 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course objectives:

 1. Learning the methods of resources and time management through simple life principles.
 2. Learning some efficient and proven methods of time and resources management.
 3. Learning the skill of making daily, weekly and monthly To-do’s
 4. Learning to forsee and prevent procrastination
 5. Learning how to make better decisions in making the daily to do activities
 6. Developing a set of skills to monitor and evaluate the time spent on each task

Course Duration

20 hours course (adaptable)

Course Structure:

 1. Introduction to time management
  • perception of time as an important part of your life
  • development of skills assessment and monitoring of daily time spent on different tasks and activities
 2. Evaluating and analyzing personal style time management
  • importance of applying a model incorporating time management and resource
  • use this model in all areas of your life
  • adapting the model so as to adjust personal style to life
 3. Determine your goals
  • defining goals and current liabilities
  • objective definition for each
 4. Evaluation reality
  • how to plan your time at the moment
  • how to make choices in a planned manner
  • sharing objectives for specific purposes
 5. Planning the future
  • setting goals for the future
  • first steps towards fulfilling the objectives
 6. Prioritization and planning
  • identify moments when your energy is at its best level
  • alignment tasks depending on your load times or relaxation
  • identify priorities
 7. Management of each day
  • behavioral approach to delay
  • identify causes inactivity, positive approach to tasks
  • interruption constructive approach, assertive communication
 8. Develop „best practices” in the workspace
 9. How to get the best of the learning so far
  • review progress
 10. Change management styles and resources to better
  • you save time evaluating new methods
  • writing a personal commitment to keeping the new style learned

Skills obtained

At the end of this course, participants:

Course Benefits

Productivity of individuals and companies depends to a large extent on their ability to plan effectively in time and resources. Learning a method for efficient management of these resources can lead both to improve and maintain employee performing organizational competitivity. During this course, you will have the opportunity to get those personal tools, both theoretical and practical, that will improve the planning and sharing of time and resources. By adopting effective tools and techniques you will be able to make better choices every day, so you learn to invest time in an efficient and make better choices every day.

Target audience

Those interested in personal development in the time and own resources. Preferably with higher or secondary education (not a prerequisite).

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form
[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?