Lucrul cu ceilalti (Lucrul in echipa)|Working with others (Team work)|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Invatarea unor concepte specifice legate de lucrul in echipa
 2. Invatare unei metode de rezolvare a problemelor in cadrul echipei
 3. Invatarea unui mod eficient de leadership in echipe

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe o perioada de 6 ore.

Modulele cursului

 1. Cresterea unei echipe
  • modele mentale intr-o echipa
 2. Beneficiile majore ale unei echipe
 3. De la grup la echipa
 4. Elemente ale echipei
 5. Brainstorming
  • ce este?
  • pasii unei sesiuni de brainstorming
  • variatii ale activitatii
  • selectarea unei solutii
  • gandire radicala si brainstorming eficient

Beneficiile cursului

Lucrul intr-o companie este prin definitie lucru in echipa. In zilele noastre aproape ca nu vei gasi un loc de munca in care sa nu fii pus in situatia in care sa lucrezi cu ceilalti membri ai echipei. Aceasta activitate nu este numai foarte eficienta, dar necesita mai mult decat cunostinte procedurale. Necesita mai degraba o anumita deschidere si un set de tehnici care sa ajute la dezvoltarea unei relationari eficiente si la solutionarea cu succes a activitatilor.

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Pretul cursului

Cursul costa 150 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Learning of specific concepts related to teamwork
 2. Learning a method of problem solving within the team
 3. Learning a leadership effectively in teams

Course Length

The course will take place over a period of 6 hours.

Course Structure

 1. Developing a team
  • mental models in a team
 2. Major benefits of a team
 3. From group to team
 4. Elements of team
 5. Brainstorming
  • what is it?
  • steps of brainstorming sessions
  • variations in activity
  • selecting a solution
  • radical thinking and brainstorming effective

Course benefits

Working in a company is by definition teamwork. Nowadays you will hardly find a job that will not be put in a situation where working with other team members. This activity is not only very effective but requires more than procedural knowledge. Rather requires a certain openness and a set of techniques to help develop an efficient and relationships to successfully solving activities.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en] [lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?