Gandire critica si rezolvare de probleme|Critical thinking and effective problem solving|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Realizarea unor decizii mai bune prin gandire critica si rezolvare de probleme
 2. Adaptarea la diferite stiluri de argumentare
 3. Recunoasterea si inlaturarea barierelor in comunicarea de grup
 4. Analizarea sistematica a problemei
 5. Prezentarea ideilor intr-un mod clar, concis si sistematic

Modulele cursului

 1. Fundamente
  • Gandire critica
  • De ce ne certam?
  • Ce este un argument solid?
  • „Repararea” argumentelor
 2. Structura unui argument
  • Argumente combinate
  • Contradictia unui argument
  • Cum ne descurcam cu argumente de tip „ori/ori”
  • False dileme
  • Conditionari
  • Conditii necesare si suficiente
  • Argumente valide si slabe folosind conditionarile
  • Concluziile trase din lanturi de argumente
  • Contra argumentele
  • Argumente generale
 3. Evitarea argumentelor gresite si ineficiente
  • Argumente ascunse
  • Ce facem cu emotiile?
  • Concluziile eronate
 4. Argumentarea in legatura cu experienta proprie
  • Argumentarea prin analogie
  • Numere?
  • Generalizarea – cauza si efect
 5. Rezolvarea de probleme folosind analiza si prioritizarea
  • Definirea criteriului
  • Focusarea pe rezultate
  • Fazele rezolvarii de probleme (de-constructia problemelor)
  • Depasirea „Nu va merge asa”-ului mental
  • Sindromul celor 5 maimute sau „Dar asa am procedat mereu!!”
 6. Aplicarea modelelor de analiza
  • Evaluarea situatiei
  • Evaluarea problemei
  • Recunoasterea propriilor limite in analiza problemelor si depasirea lor

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Participanti

La acest curs vor participa toti cei interesati de dezvoltarea personala si profesionala, prin achizitionarea unor cunostinte si abilitati suplimentare de gandire critica de argumentatie precum si un scurt ghid de rezolvare rationala si rapida a problemelor de zi cu zi.

Beneficiile cursului

Companiile recunosc faptul ca gandirea critica si abilitatile de rezolvare de probleme sunt atuuri care imbunatatesc semnificativ performanta. Cei care sunt in pozitii de decizie sunt fortati sa foloseasca diferite stiluri de gandire, metodologii si strategii de rezolvare de probleme. In acest curs va veti dezvolta abilitatile de gandire critica si de rezolvare de probleme, ceea ce va duce la o imbunatatire considerabila a stilului de argumentare si a caracterului discursurilor proprii.

Durata cursului

Cursul de va desfasura pe o perioada de 20 de ore.

Alte informatii

Datorita caracterului interactiv al acestui curs, recomandarea este ca numarul de cursanti sa nu depaseasca 12 participanti.

Pretul cursului

Cursul va costa 500 lei.

Locul de desfasurare a cursului

Cursul se va organiza la Bucuresti, dupa un orar convenit cu cei interesati, in functie de disponibilitatea de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Making better decisions through critical thinking and problem solving
 2. Adapt to different styles of argumentation
 3. Recognizing and removing barriers in group communication
 4. Systematic analysis of the problem
 5. Presenting ideas in a clear, concise and systematic way

Course Structure

 1. Fundamentals
  • Critical thinking
  • Why do we fight?
  • What is a solid argument?
  • „Repair” arguments
 2. Structure of an argument

  • Arguments combined
  • A contradiction argument
  • How we deal with arguments of „either / or”
  • False dilemma
  • Conditioning
  • Necessary and sufficient conditions
  • Valid arguments and weaknesses using conditionings
  • Conclusions drawn from the chains of arguments
  • Arguments against
  • General arguments
 3. Avoid arguments wrong and ineffective
  • Hidden arguments
  • What about emotions?
  • Erroneous conclusions
 4. Argument about personal experience
  • Argument by analogy
  • Numbers?
  • Generalization – cause and effect
 5. Problem solving using analysis and prioritization
  • The criterion
  • Focus on results
  • Problem-solving phases (de-construction issues)
  • Overcoming the mental „It won’t go that way!”
  • The 5 monkeys syndrome „But this is how I always do it!”
 6. Applying analysis patterns
  • Evaluating the situation
  • Assessing the problem
  • Recognizing their limitations in analyzing their problems and overcome

Participants

This course will attend all those interested in personal and professional development through the acquisition of additional knowledge and critical thinking skills of argumentation and a brief guide to solve problems rationally and quickly everyday.

Course Benefits

Companies recognize that critical thinking and problem solving skills are assets that significantly improve performance. Those who are in positions of decision are forced to use different thinking styles, methodologies and problem solving strategies. In this course you will develop skills of critical thinking and problem solving, leading to a considerable improvement of the style of argumentation and discourse own character.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Course Length

Course will take place over a period of 20 hours (adaptable).

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?