Conducere si leadership eficient|Management and effective leadership|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Invatarea unor tehnici de gestionare a persoanelor si a situatiilor pentru a obtine rezultatele dorite.
 2. Dezvoltarea abilitatilor de motivare a persoanelor pentru a atinge obiectivele stabilite.
 3. Activarea personalului si a situatiilor in scopul obtinerii rezultatelor.

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe o perioada de 8 ore.

Modulele cursului

 1. Conceptul de leadership
  • definitia leadershipului
  • cei 4 factori ai leadershipului
  • principiile leadershipului
  • atributele leadershipului
  • roluri si relatii
  • procesul unui leadership de succes
 2. Modele ale leadershipului
  • abordarea celor 4 segmente
  • tabelul leadershipului
 3. Leadership si comportament uman
  • piramida nevoilor lui Maslow
  • factorii motivationali si igienici ai lui Herzberg
  • teoria X si Y a lui McGregor
 4. Conducerea
  • scopuri
  • cei 6 pasi ai setarii scopurilor
  • inspirarea angajatilor
  • training si coaching
  • invatarea
  • puterea si leadershipul
 5. Directia
  • planuieste, actioneaza, verifica
  • rezolvarea problemelor
 6. Comunicarea si leadershipul
  • procesul comunicarii
  • bariere in comunicare
  • ascultare activa
  • feedback-ul
  • comportamente non-verbale de comunicare
 7. Motivarea si leadershipul
  • motivatia si impulsul
  • consilierea
  • acceptarea informatiei vs. guvernarea de sine bazata pe valori
  • aprecierea performatei
 8. Caracter si trasaturi in leadership
 9. Stiluri de leadership

Beneficiile cursului

Leadershipul este un domeniu complex, care implica, pe langa cunostinte procedurale si declarative in domeniul relevant, si abilitati de lucru cu oamenii. Nu numai cunostintele declarative si capacitatea de comunicare fac un leader bun, de succes si respectat de angajatii sai, ci si capacitatea de a relationa intr-un mod clar, asertiv si directiv cu acestia. Mai mult, motivarea si gestionarea situatiilor de criza intr-un mod eficient se face prin insusirea unor tehnici specifice si prin cunoasterea unor metode de dezvoltare a angajatilor si a companiei.

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Pretul cursului

Cursul costa 200 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Learning techniques of managing people and situations to achieve desired results.
 2. Developing skills to motivate people to achieve objectives.
 3. Enabling staff and situations in order to obtain results.

Course Length

The course will take place over a period of 8 hours.

Course Modules

 1. The concept of leadership
  • definition of leadership
  • the four factors of leadership
  • leadership principles
  • leadership attributes
  • roles and relationships
  • process of successful leadership
 2. Models of leadership
  • the four framework model
  • leadership table
 3. Leadership and human behavior
  • Maslow’s pyramid of needs
  • motivational and hygiene factors of Herzberg’s
  • Theory X and Y of McGregor
 4. Management
  • objectives
  • the 6 steps of setting goals
  • inspiring employees
  • training and coaching
  • learning
  • power and leadership
 5. Direction
  • planning, acting, check
  • problems
 6. Communication and Leadership
  • communication process
  • communication barriers
  • active listening
  • feedback
  • non-verbal communication behaviors
 7. Motivation and leadership
  • motivation and momentum
  • counseling
  • information vs. acceptance. self-government based on values
  • Performance assessment
 8. Character and leadership traits
 9. Leadership styles

Course Benefits

Leadership is a complex area, involving, besides procedural and declarative knowledge in the relevant field and skills working with people. Not only declarative knowledge and communication skills make a good leader, successful and respected by its employees, but also the ability to relate in a clear, assertive and direct manner with them. Moreover, motivation and management of crisis situations in an effective learning is through knowing specific techniques and methods by developing employees and the company.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?