Principiul subsidiaritatii

Articol postat la 2 aprilie 2007. Are un comentariu.comentarii.

Introdus prin tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene(1992),principiul subsidiaritatii este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind constituirea Comunitatii Europene.

In conformitate cu prevederile acestui articol, Comunitatea actioneaza in limitele competentelor care ii sunt conferite si a obiectivelor care ii sunt atribuite prin tratatul susmentionat.

In domeniile care nu apartin competentei sale exclusive, Comunitatea nu intervine conform principiului subsidiaritatii decat daca si in masura in care obiectivele actiunii respective nu pot fi realizate intr-un mod satisfacator de catre statele membre si, avand in vedere dimensiunea sau efectele actiunii, aceasta ar fi mai bine realizata la nivel comunitar.

Actiunea Comunitatii nu ex cede ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor tratatului.