Fondul European de Pescuit (FEP)

Articol postat la 5 decembrie 2009. Adauga un comentariu.

[lang_ro]I. Cadrul european de reglementare a FEP

Regulamentul Consiliului (EC) no. 1198/2006 instituie Fondul European de Pescuit (FEP) si defineste cadrul comunitar de sprijin a dezvoltarii durabile a sectorului de pescuit, zonelor de pescuit si pescuitului intern. Acest Fond inlocuieste de la 1 ianuarie 2007 Instrumentul financiar de orientare pentru pescuit (IFOP).

II. Obiectivele FEP

III. Fondul European pentru Pescuit (FEP) in Romania

IV. Axe prioritare

V. Cine implementeaza FEP in Romania ?

Planul National Strategic pentru Pescuit si Programul Operational Sectorial pentru Pescuit pot fi consultate accesand pagina Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , sectiunea pescuit si acvacultura

[/lang_ro]