Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR), Romania 2007-2013

Articol postat la 4 decembrie 2009.

CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (CSNR), ROMANIA 2007-2013

I. Ce este Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR)?

CSNR este un document strategic al Guvernului Romaniei prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada de referinta 2007-2013.

CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013,si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005-2008.

La baza elaborarii CSNR a stat PND 2007-2013. CSNR este insa structurat in functie de cele 3 prioritati si cele 11 directii de actiune din Orientarile Strategice Comunitare.

II. Trei prioritati

Orientarile Stategice Comunitare enunta principiile si prioritatile politicii de coeziune si sugereaza caile prin care regiunile europene sa beneficieze de alocarea de 308 miliarde euro afectata programelor europene de asistenta nationale si regionale pentru perioada 2007-2013. Autoritatile nationale s-au bazat, in elaborarea CSNR, pe cele trei prioritati enuntate in documentul comunitar, respectiv:

III. Prioritatile tematice ale CSNR

IV. Planificarea financiara 2007-2013

Conform CSNR, in perioada 2007-2013, Romaniei ii sunt alocate fonduri comunitare in valoare totala de 19.213.036.712 Euro, prin urmatoarele fonduri:

Aceste fonduri sunt repartizate pe cele sapte programe operationale.

V. Programele Operationale (PO) din cadrul Obiectivului Convergenta

1. Programul Operational Sectorial Infrastructura de transport (POS Transport)

2. Programul Operational Sectorial Protectia mediului (POS Mediu)

3. Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS – CCE)

4. Programul Operational Dezvoltarea Regionala (POR)

5. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU)

6. Programul Operational Dezvoltarea capacitatii administrative (PO DCA)

7. Programul Operational Asistenta tehnica (PO AT).

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?