Fondul European Agricol pentru Garantarea in Agricultura (FEGA) si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

Articol postat la 19 aprilie 2007.

Regulamentul nr. 1290/21 iunie 2005 al Consiliului creeaza cadrul legal unic pentru finantarea cheltuielilor aferente politicii agricole comune; acest regulament instituie doua noi fonduri:

Incepand cu 1 ianuarie 2007, FEGA si FEADR inlocuiesc Fondul European pentru Orientare si Garantare Agricola (FEOGA), sectiunea Garantare si respectiv Orientare.

FEGA si FEADR constituie impreuna instrumentul financiar unic al Politicii agricole comune (PAC).

Tipurile de actiuni finantate

FEGA finanteaza, in co-gestiune state membre si Comunitate, urmatoarele cheltuieli:

a) refinantarea exporturilor produselor agricole catre tarile terte;

b) masuri de interventie pentru reglarea pietelor agricole;

c) plati directe catre fermieri in cadrul politicii agricole comune;

d) contributia financiara a Comunitatii la masurile de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna a Comunitatii si in tarile terte.

FEGA finanteaza, in mod centralizat si in conformitate cu legislatia comunitara:

a) contributia financiara a Comunitatii la masuri veterinare specifice, masuri de inspectie a produselor alimentare si hranei animale, eradicarea bolilor animalelor si controlul programelor (masuri veterinare) si a masurilor privind sanatatea plantelor;

b) promovarea produselor agricole, fie direct de catre Comisie sau prin organizatii internationale;

c) masuri, in conformitate cu legislatia comunitara, de asigurare a conservarii, colectarii si utilizarii resurselor genetice in agricultura;

d) crearea si mentinerea sistemelor informatice de contabilitate agricola;

e) sisteme de supraveghere agricola;

f) cheltuieli privind pietele de peste.

FEADR

FEADR finanteaza, exclusiv in sistem de co-gestiune state membre si Comunitate, contributia financiara a Comunitatii la programele de dezvoltare rurala.

Pentru perioada 2007-2013, pentru FEGA si FEADR sunt alocate peste 371 milioane euro.

Cine administreaza cele doua fonduri?

FEGA si FEADR sunt administrate de catre Directia generala pentru Agricultura din Comisia Europeana.

In fiecare tara, autoritatile nationale competente selectioneaza proiectele, in parteneriat cu Comisia Europeana si administreaza creditele FEGA si FEADR.

Comitetele de monitorizare formate din reprezentanti la nivel regional, national si comunitar sunt responsabile pentru monitorizarea si evaluarea intermediara a oricarei actiuni.


Finantarea Politicii Agricole Comune in Romania

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) trebuie să ia toate măsurile necesare privind gestionarea şi derularea fondurilor destinate finanţării Politicii Agricole Comune.

In conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 din 21 iunie al Consiliului Uniunii Europene privind finantarea Politicii Agricole Comune, au fost infiintate cele doua fonduri europene pentru agricultura:

Contributia financiara a Comunitatii Europene consta in sume care se transfera Guvernului Romaniei de catre Comisia Europeana cu titlu de sprijin financiar nerambursabil, in limita plafonului anual stabilit în conformitate cu cadrul financiar multianual in cazul FEGA si angajamentele bugetare comunitare pentru programele de dezvoltare rurala in cazul FEADR.

In Romania implementarea financiara a celor doua fonduri se va realiza prin intermediul a doua agentii de plati:

Ambele sunt institutii publice romane cu personalitate juridica in subordinea Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Procesul de finantare a cheltuielilor catre beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil din fonduri nationale si comunitare este reglementat prin regulamente speciale si difera in cadrul celor doua agentii de plati.

Efectuarea platilor lunare pentru cheltuielile finantate din FEGA se vor efectua in prealabil din fonduri nationale mobilizate de la bugetul de stat sub forma pre-finantarii urmand ca aceste sume sa fie rambursate de catre Comisia Europeana in a treia zi lucratoare din a doua luna care urmeaza celei in care s-a efectuat plata.

Finantarea cheltuielilor pentru programele de dezvoltare rurala se efectueaza folosind resurse financiare de la bugetul de stat pentru partea de co-finantare, de la Bugetul Comunitatii Europene in conformitate cu angajamentele bugetare anuale si din contributia privata a beneficiarilor de proiecte in proportiile stabilite dupa negocierea cu Comisia Europeana si adoptarea programului de dezvoltare rurala.

Linkuri recomandate pentru informare

Pentru detalii va recomandam paginile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?