Analizarea si rezolvarea problemelor|Efficient analysis and problem solving|

Articol postat la 9 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Realizarea unor decizii mai bune prin gandire critica si rezolvare de probleme
 2. Adaptarea la diferite stiluri de argumentare
 3. Recunoasterea si inlaturarea barierelor in comunicarea de grup
 4. Analizarea sistematica a problemei
 5. Prezentarea ideilor intr-un mod clar , concis si sistematic

Durata cursului

Acest curs se va desfasura pe o perioada de 10 ore.

Modulele cursului

 1. Creativitatea si rezolvarea de probleme
  • de ce sa folosim tehnici creative?
  • generarea de idei creative
  • trainingul creativ in organizatii
  • o tipologie de activitati creative
 2. Sase principii de incurajare a creativitatii
  • separarea intre generare de idei si evaluare
  • testarea asumptiilor
  • evitarea gandirii repetitive
  • crearea de noi perspective
  • minimizarea gandirii negative
  • asumarea riscurilor prudente
 3. Rezolvarea de probleme
  • definirea problemelor
  • intelegerea mediului problemelor
  • generarea de solutii alternative
  • analizarea riscurilor, asumptiilor si impactului
  • selectarea cei mai bune solutii
 4. Legatura intre probleme solutii si activitati
  • creativitate si serenitate
  • un ghid pentru selectarea activitatilor
  • cum se evalueaza si selecteaza ideile intr-un grup

Beneficiile cursului

In fiecare zi suntem confruntati cu probleme diverse, mai mici sau mai mari, mai simple sau mai complexe. Ce este cert insa ca oricare ar fi situatia, nu intotdeauna avem viteza de reactie si inspiratia necesara pentru a ne descurca intr-un mod optim. Acest curs va introduce tehnici eficiente de alegere a solutiilor, precum si creativitatea ca un mod alternativ de a privi o problema si de a o solutiona cu succes si inovativ.

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Pretul cursului

Cursul costa 250 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere
[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Making better decisions through critical thinking and problem solving
 2. Adapt to different styles of argumentation
 3. Recognizing and removing barriers in group communication
 4. Systematic analysis of the problem
 5. Presenting ideas in a clear, concise and systematic manner

Course Length

This course will take place over a period of 10 hours.

Course Structure

 1. Creativity and problem solving
  • why use creative techniques?
  • generating creative ideas
  • creative training in organizations
  • a typology of creative activities
 2. Six principles for encouraging creativity
  • separation between idea generation and evaluation
  • testing assumptions
  • avoid repetitive thought
  • create new opportunities
  • minimize negative thinking
  • prudent risk taking
 3. Problem solving
  • defining problems
  • understanding of environmental issues
  • generating alternative solutions
  • risk analysis
  • selecting the best solutions
 4. Link between problem solutions and activities
  • creativity and serenity
  • a guide for selecting activities
  • how to evaluate and select ideas in a group

Course benefits

Every day we are confronted with various problems, small or large, simple or complex. What is certain, however, that whatever the situation, we do not always have the reaction speed and inspiration we needed to do manage in an optimal way. This course will introduce effective choice of solution techniques and creativity as an alternative way of looking at a problem and solve it successfully and innovatory.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?